วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2566

วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 8 - 2565 (22-07-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 8 - 2565 (22-07-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 7 - 2565 (28-06-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 7 - 2565 (28-06-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 6 - 2565 (27-05-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 6 - 2565 (27-05-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 5 - 2565 (28-04-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 5 - 2565 (28-04-65)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที่ 5-2565 เล่ม 1 - 2 (28-04-65)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที่ 5-2565 เล่ม 1 - 2 (28-04-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 4 - 2565 (15-03-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 4 - 2565 (15-03-65)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที่ 4-2565 เล่ม 1 - 3 (15-03-65)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที่ 4-2565 เล่ม 1 - 3 (15-03-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 3 - 2565 (23-02-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 3 - 2565 (23-02-65)

ราบงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 2 - 2565 (21-02-65)

ราบงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 2 - 2565 (21-02-65)

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2-2565 เล่ม 1 - 3 (21-02-65)

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2-2565 เล่ม 1 - 3 (21-02-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 1-2565 (27-01-65)

รายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 1-2565 (27-01-65)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2565 (27 ม.ค. 65) รวม 3 เล่ม

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2565 (27 ม.ค. 65) รวม 3 เล่ม

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2564 (29 ธ.ค. 2564)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2564 (29 ธ.ค. 2564)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที 18-2564 (29 ธ.ค. 64)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ. ครั้งที 18-2564 (29 ธ.ค. 64)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564 (26 พ.ย. 64)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2564 (26 พ.ย. 64)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ.เชียงใหม่ครั้งที่ 17/2564 (26 พ.ย. 2564)

ระเบียบวาระการประชุม กศจ.เชียงใหม่ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 26 พ.ย. 2564 (รวม 2 เล่ม)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2564 (9 พ.ย. 64)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2564 (9 พ.ย. 64)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2564 (28 ก.ย. 2564)

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 28 ก.ย. 2564 (เฉพาะวาระที่ 4.18)

วาระประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2564 (9 พ.ย. 64)

วาระประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 9 พ.ย. 2564

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2564

รายงานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 15 ต.ค. 2564

test

test output

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

การประชุม โรงเรียนคุณภาพชุมชน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โครงสร้าง ศธจ.ชม

กลไกโครงสร้าง ศธจ.ชม

ตารางสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2564